Werken met hart voor de zaak

In turbulente tijden als deze wordt een groot appèl gedaan op de veerkracht en flexibiliteit van organisaties en hun medewerkers. Volg je als bedrijf nog de juiste koers of is het tijd om bij te sturen? Lukt het een positieve werksfeer te creëren en de motivatie van de medewerkers te handhaven of spelen onzekerheid en stress hun parten? SOY begeleidt intermenselijke trajecten op de werkvloer, zoals teambuilding, visie ontwikkeling en cultuurverandering, met als resultaat een vitale, gelukkige en doelgerichte organisatie.
SOY
teambuilding
SOY Scene Play

Creatieve werksessies om kernwaarden, identiteit of missie van je bedrijf of organisatie te visualiseren. Leg ze als team vast in een miniatuurscène. SOY maakt hier een pakkende foto van die breed toepasbaar is voor decoratie-, communicatie- of relatiedoeleinden.
SOY
visieontwikkeling
GUIDING*light

Een trainingstraject van vijf tot acht dagdelen voor teams of samenwerkingsverbanden. Doel van het traject is het ontwikkelen en vastleggen van een krachtige, unaniem gedragen toekomstvisie, missie of ambitie.
SOY begeleidt processen voor teambuilding, visieontwikkeling, creativiteit en samenwerking
collectief ontslag
Springtij!

Speciaal voor bedrijven waar gedwongen ontslagen moeten vallen hebben SOY en Mirrar Springtij! ontwikkeld. Dit cross-media traject biedt zowel outplacement voor hen die het schip moeten verlaten als replacement voor de bemanning die achterblijft en het schip op koers moet houden. Als er sprake is van opheffing van bedrijf of organisatie, voorziet Springtij! in een waardig afscheid…
SOY Springtij! bij collectief ontslag
presentatie
De Creatieparadox


SOY verzorgt een prikkelende, inspirerende presentatie over De Creatieparadox: hoe jaag je tegelijkertijd je eigen succes na èn draag je bij aan een betere, evenwichtige samenleving?
onderwijs
De Kracht van het Kringgesprek


Anti-pestprogramma's kunnen voor altijd in de kast als we in de klas en de school aandacht besteden aan waar het werkelijk om gaat: een goede voorbereide omgeving. Dit is veel eenvoudiger dan vaak voorgesteld. De enige benodigde tool: het kringgesprek. Door een aantal basale regels in te voeren transformeer je elke kring tot een bouwsteen voor veiligheid, vertrouwen en eenheid.