Ongeremd zijn wie je bent!

Na jarenlang onderzoek naar de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden, ontdekte Marinus Knoope in 1989 De Creatiespiraal. De Creatiespiraal gaat er vanuit dat ieder mens in staat is zijn diepste wensen te vervullen en alles in het werk zou moeten stellen dit te verwezenlijken. In twaalf concrete stappen beschrijft De Creatiespiraal langs welke weg een wens, missie of roeping de grootste kans heeft gerealiseerd te worden.

In zijn tweede boek, "De Ontknooping", verschaft Marinus Knoope ons inzicht in hoe het komt dat we soms vastlopen in de Creatiespiraal - vaak bij dezelfde stap. In de meeste gevallen is dit te wijten aan emoties die wij als negatief beoordelen en daarom geneigd zijn te onderdrukken. Deze onderdrukte emoties veroorzaken pijn en belemmeren ons in ons creatieproces. Marinus Knoope laat zien dat negatieve emoties niet bestaan; dat elke emotie een kwaliteit heeft en je oproept tot precies het juiste gedrag voor de situatie waarin je je bevindt. Zij wijzen je, net als een Tom-Tom, de weg en ondersteunen je bij het nastreven van je doel.

De individuele Creatiespiraal


Wensen

Het begint allemaal met een wens... Een èchte wens, helemaal van jou. Zeg niet wat je "niet meer wenst", maar formuleer een positieve wens van een ideale, gedroomde situatie.

Verbeelden

Besteed veel aandacht aan het visualiseren van je wens. Maak het plaatje zo compleet mogelijk. Wat zie, hoor, voel, ruik en proef je op het moment dat jouw wens in vervulling gaat? Schroom niet om je fantasie de vrije loop te laten... niemand kijkt nog met je mee!

Geloven

Voor velen een moeilijke stap. Ons is altijd geleerd om "realistisch te blijven" en ons brein is erop gericht oude veronderstellingen en overtuigingen in stand te houden. Haal je steeds je droombeeld voor de geest en zeg keer op keer tegen jezelf dat je het gaat realiseren, net zo lang tot je het werkelijk zelf gelooft.

Uiten

Treed pas naar buiten met je wens als je ervan overtuigd bent dat je hem gaat realiseren. Je zult zien hoe gemakkelijk het is anderen te overtuigen als je een bezield betoog houdt. De kans dat je anderen zodanig inspireert dat ze met je mee willen doen is groot en dat is precies wat je nodig hebt...

Netwerken

Een netwerk van geïnspireerde mensen om je heen, die allemaal een steentje kunnen bijdragen aan de realisatie van jouw wens, vergroot de kans op succes aanzienlijk. Durf kritisch te zijn: mensen die twijfelen aan de haalbaarheid van jouw droom ben je liever kwijt dan rijk.

Onderzoeken

Met behulp van je netwerk leg je je wens nog een laatste keer onder de loep... Scherp hem aan waar nodig en doe nu gedegen onderzoek naar mogelijke wegen waarlangs je je droom gaat waarmaken.

Plannen

Op zeker moment zul je merken dat je afspraken aan het maken bent... de fase van voorbereiding zit er bijna op. De kunst is een goede balans te vinden tussen sturing en de dingen gewoon te laten gebeuren.

Beslissen

Zodra de afspraken gemaakt zijn en de plannen geschreven, is het nemen van een besluit eigenlijk geen grote stap meer... de beslissing valt als het ware vanzelf. Wie tegen een beslissing zit aan te hikken heeft mogelijk enkele eerdere stappen overgeslagen.

Handelen

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan eindelijk tijd voor actie! Waren gedurende de eerdere stappen vooral hart en hoofd aan het werk, nu is het echte handwerk aan de beurt. Wie de vorige stappen met zorg doorlopen heeft, zal genieten van de werkdruk die deze fase met zich meebrengt.

Volharden

Er zullen tegenslagen op je pad komen, dingen zullen langer duren dan verwacht en misschien moet je voor je gevoel "opnieuw beginnen". In de fase van volharden wordt je geloof op de proef gesteld... Laat je niet van de wijs brengen door het "Zie je wel..." van anderen. Volharden hoort erbij, net als alle andere stappen!

Ontvangen

En dan is daar het moment... je wens gaat in vervulling, je hebt je droom waargemaakt. Een prachtig moment, waar wij maar al te vaak overheen stappen met uitspraken als: "Ach, het stelde niets voor..." "Dat is toch geen prestatie?" Geniet van je succes, wees trots en ontvang alle lof met open armen.

Ontknoopen

Met het realiseren van je wens komt er een einde aan het actieve creatieproces. Je groeit langzaam toe naar een nieuwe fase... Het is nu tijd om je los te maken van wat was. Het kan zijn dat je afscheid neemt van mensen uit je netwerk of dat je je tijdelijk terugtrekt. Langzaam hervind je je autonomie.

Waarderen

Na alle lauwerende woorden en periode van euforie, kijk je in deze fase nog eens terug op het proces dat je hebt doorlopen. Vel er een oordeel over; wat neem je mee voor de rest van je leven en wat zou je een volgende keer graag anders doen? Heb je echt bereikt wat je wilde, of is er nog een restje wens over?

Ontspannen

En wat nu? De strijd is gestreden, het werk is gedaan, het succes behaald. De toekomst ziet er misschien leeg uit. Wees niet bang je over te geven aan deze leegte. De fase van ontspannen is van wezenlijk belang, zoals elke nacht slapen van levensbelang is. Je hebt de rust, de ontspanning, de lusteloosheid, verdiend en je hebt de leegte nodig om ruimte te bieden aan nieuwe wensen. Wensen die opnieuw alle energie van je zullen vergen alvorens realiteit te worden.

De collectieve Creatiespiraal


Missie onderkennen

Formuleer met de persoonlijke drijfveren van de individuele professional als startpunt en de missie van de organisatie als kader een gezamenlijke ambitie voor de toekomst.

Visie ontwikkelen

Besteed veel aandacht aan het visualiseren van dit breed gedragen toekomstbeeld. Maak het plaatje zo compleet mogelijk. Geef alle ruimte aan 'out of the box' denkers en hemelbestormers. Juist vanuit de meest bizarre beelden ontstaan de beste ideeën.

Vertrouwen winnen

Zorg dat ieder lid van het team het volste vertrouwen heeft in het behalen van succes. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat aan de haalbaarheid van de gestelde doelen, wordt het bereiken ervan een harde dobber. Gebruik zo nodig affirmaties om de spirit hoog te houden.

Presenteren

Als iedereen overtuigd is van de haalbaarheid van de gestelde ambitie volgt de presentatie. Stel alle betrokkenen en belanghebbenden op enthousiasmerende wijze op de hoogte en breng het vertrouwen op hen over. "Yes, We Can!"

Netwerk/ Team samenstellen

Het is nu tijd om het netwerk uit te breiden en eventueel projectteams samen te stellen. Er is inzet en medewerking van buiten de organisatie nodig om de doelen te bereiken. Maak gebruik van de drijvende kracht van mensen die geïnspireerd zijn geraakt door de presentatie en laat degenen die de beren op de weg zien een bijrol vervullen als 'advocaat van de duivel'.

Marketen

Met behulp van je netwerk leg je je ambitie nog een laatste keer onder de loep... Scherp hem aan waar nodig en doe nu gedegen (markt-)onderzoek naar mogelijke wegen waarlangs het doel bereikt kan worden.

Plannen

Als het onderzoek is afgerond wordt het definitieve (project)plan opgesteld. Strategie, tijdpad, kostenplaatje... alles wordt vastgelegd.

Beslissen

Zodra de afspraken zijn gemaakt en de plannen zijn geschreven, is het nemen van een besluit eigenlijk geen grote stap meer... de beslissing valt als het ware vanzelf.

Werken

Na de definitieve goedkeuring van het plan breekt een periode van hard werken aan. De taken zijn verdeeld op basis van ieders drijfveren, waardoor er bergen verzet kunnen worden.

Volharden

Er zullen tegenslagen komen, dingen zullen langer duren dan verwacht en misschien moet men voor het gevoel "opnieuw beginnen". In de fase van volharden wordt het vertrouwen op de proef gesteld... besef echter dat de fase van het volharden er bij hoort.

Doel bereiken

En dan is daar het moment... het doel wordt bereikt, de ambitie waargemaakt. Een prachtig moment, waar wij maar al te vaak overheen stappen met direct een nieuwe target en het bagatelliseren van de prestatie. Het is van belang samen stil te staan bij het behaalde succes en om alle lof met open armen te ontvangen.

Ontknoopen

Met het bereiken van het doel komt er een einde aan het actieve creatieproces. Het team maakt zich los van het grotere netwerk.

Evalueren

Na alle lauwerende woorden en periode van euforie, kijk je in deze fase nog eens terug op het proces dat je hebt doorlopen. Vel er een oordeel over; wat neem je mee voor de rest van je leven en wat zou je een volgende keer graag anders doen? Heb je echt bereikt wat je wilde, of is er nog een restje wens over?

Ontspannen/Bezinnen

En wat nu? De strijd is gestreden, het werk is gedaan, het succes behaald. De toekomst ziet er misschien leeg uit. Wees niet bang je over te geven aan deze leegte. De fase van ontspannen is van wezenlijk belang, zoals elke nacht slapen van levensbelang is. Je hebt de rust, de ontspanning, de lusteloosheid, verdiend en je hebt de leegte nodig om ruimte te bieden aan nieuwe wensen. Wensen die opnieuw alle energie van je zullen vergen alvorens realiteit te worden.