Ongeremd zijn wie je bent!

Donna Schaap
SOY, Inspirational Guidance is het bedrijf van Donna Schaap. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het Montessori Basisonderwijs, ontdekte zij dat niet zozeer het overbrengen van lesstof haar motiveerde, maar vooral het stimuleren en faciliteren van persoonlijke groei bij kinderen, op sociaal-emotioneel en creatief vlak.
Ook in haar werk als procesbegeleider rondom Brede Scholen in Rotterdam was Donna's grootste drijfveer om kinderen een plezierige tijd op school te gunnen, met alle ruimte om zelfvertrouwen, zelfwaardering en autonomie te ontwikkelen en van hieruit de verbinding aan te gaan met anderen.
Na de Train The Trainer bij Marinus Knoope tot creatiecoach besloot Donna "te worden wie zij werkelijk is": een empatisch, creatief en inspirerend ondernemer die anderen stimuleert om, net als zij, werk te maken van hun wensen.
Daarnaast werd zij eindelijk fotograaf.
Missie
Met SOY wil Donna mensen inspireren om hun meest wezenlijke drijfveren te volgen en deze te integreren in leven en werk.

Visie
Donna gelooft in bezield en authentiek leven. Zij is ervan overtuigd dat als jij (en alle andere mensen) jouw ware drijfveren volgt en doet wat jij het liefste doet, je niet alleen zèlf gezonder en meer in balans bent, maar dat de wereld om je heen eveneens meer in harmonie is. Door ongeremd te zijn wie je werkelijk bent, voeg je precies dàtgene toe waar behoefte aan is. Donna herkent zich in het werk van Marinus Knoope, Dr. Eric Pearl, Clarissa Pinkola Estés, Otto Scharmer, Maria Montessori, Reggio Emilia, Sir Ken Robinson, en Daniël H. Pink.
Loopbaan
SOY, Inspirational Guidance is in 2009 opgericht door Donna Schaap.